PXOM
VILARDEVOS


MEMORIAS

- Memoria Informativa (1.4 Mb)

 

 

- Memoria Xustificativa (18 Mb)

 

- Normativa urbanística (888 Kb)


-Catálogo de Bens Culturais (14 Mb)

 

-Fichas dos Núcleos (200 Mb)

PLANOS

P. INFORMACION

-01.Situación (1.178 Kb)


-02. Iimite parroquial parcelario

        e montes comunais (7 Mb)


-03. Tipoloxia e habitat (7 Mb)


-04. Zonas queimadas (7 Mb)


-05. Potencialidades productivas (7.5 Mb)


-06. Cartografía base dotacións

      e servicios urbanísticos


-07. Cartografía base dos núcleos

     dotacións e servicios
P. ORDENACION

-01.Estructura Xeral do Territorio

        Escala 1/10.000 (7.9 Mb)


- 02.Clasificación e Califiicación do Solo do Término Municipal 
     Escala 1/5.000


- 03.Clasificación e Calificación do solo dos Núcleos Rurais

     Escala 1/2.000